STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

6. 6. 2012   Dotace k likvidaci automobilů  Firma Trojek a.s. obdržela ze Státního fondu životního prostředí částku 115 000 Kč na podporu systému nakládání s  autovraky zpracované v 2. pololetí roku 2011.

21. 12. 2011  Dotace k likvidaci automobilů  Firma Trojek a.s. obdržela ze Státního fondu životního prostředí částku 123 500 Kč na podporu systému nakládání s  autovraky zpracované v 1. pololetí roku 2011.

8. 8. 2011  Dotace ke zvyšování efektivity a bezpečnosti silničního provozu  Firma Trojek a.s. obdržela z rozpočtu Ministerstva dopravy ČR částku 836 662 Kč na podporu zvyšování efektivity a  bezpečnosti silničního provozu.

26. 5. 2011  Dotace k likvidaci automobilů  Firma Trojek a.s. obdržela ze Státního fondu životního prostředí částku 50 000 Kč na podporu systému nakládání s  autovraky zpracované v 4. čtvrtletí roku 2010.

4. 3. 2011  Dotace k likvidaci automobilů  Firma Trojek a.s. obdržela ze Státního fondu životního prostředí částku 49 600 Kč na podporu systému nakládání s  autovraky zpracované v 3. čtvrtletí roku 2010.

28. 2. 2011  Dotace k likvidaci automobilů  Firma Trojek a.s. obdržela ze Státního fondu životního prostředí částku 63 200 Kč na podporu systému nakládání s  autovraky zpracované v 2. čtvrletí roku 2010.

4. 8. 2010  Dotace k likvidaci automobilů  Firma Trojek a.s. obdržela ze Státního fondu životního prostředí částku 57 200 Kč na podporu systému nakládání s  autovraky zpracované v 1. čtvrletí roku 2010

9. 3. 201  Tisková zpráva k projektu – Rozšíření a zefektivnění kapacit provozovny pro zpracování kovového odpadu v Ostravě – Mariánských Horách  (podpora v rámci OPŽP)