Společnost TROJEK a.s. je nejvýznamnější tuzemskou firmou, která se zabývá obchodováním s ocelovými odpady, barevnými kovy a likvidací automobilů. Všem našim zákazníkům nabízíme komplexní servis zabezpečený nejvyšší technickou vybaveností v České republice. Díky těmto skutečnostem máme před konkurencí náskok.

Flotila nákladních automobilů, bagrů a další techniky v rozsahu přes 200 ks nemá u nás obdoby.

Této situace na trhu jsme dosáhli za 20 let existence společnosti díky pracovní činnosti zaměřené zejména na efektivitu hospodaření. Vzhledem k optimálnímu rozložení našich hlavních provozů v Kolíně, Otrokovicích a především v Ostravě zabezpečujeme služby pro naše zákazníky po celé České republice, Polsku a Slovensku.

Všechny uvedené provozy jsou vybaveny železničními vlečkami a zejména dostatečnou zpracovatelskou kapacitou moderních strojních zařízení na zpracování kovového odpadu a barevných kovů. Hlavní provoz v Ostravě je nejlépe vybavené šrotiště v České republice.

Této skutečnosti jsme dosáhli inovacemi technického a strojního vybavení a rozšiřováním kapacity nákladních automobilů, které svážejí šrot a barevné kovy od našich dodavatelů.

Našimi odběrateli jsou nejvýznamnější ocelářské společnosti na evropském trhu. Mezi další významné odběratele patří slévárny, pro něž jsme vytvořili také samostatnou obchodní divizi, která reaguje na specifické požadavky tohoto oboru.

Věříme, že vám našimi službami poskytneme nejen maximálně kvalitní servis, ale i nabídku vysoké cenové hladiny, a společně tak se svými zákazníky splníme svůj cíl, že … nebereme šrot na lehkou váhu.

Ing. Zdeněk Trojek
ředitel a předseda představenstva