Společnost TROJEK, a.s. je v neposlední řadě také významným zpracovatelem barevných kovů. Díky svým  vlastním sběrnám a provozům, dceřiným a sesterským společnostem a obchodním partnerům je schopna  vykupovat barevné kovy přímo od producentů barevných kovů.
Ze sběren a výkupen jsou  barevné kovy distribuovány na centra v Otrokovicích a Ostravě – Mariánských Horách, odkud jsou pak dodávány konečným spotřebitelům v celé Evropě.
Pro stanovení nejlepší možné ceny nakupovaných barevných kovů používá společnost TROJEK, a.s. na provozech nejmodernější spektrometrické přístroje. Pomocí těchto přístrojů jsou proškolení zaměstnanci s dlouholetou praxí schopni určit přesné chemické složení dodaného materiálu, které slouží pro precizní zatřídění dodaných barevných kovů.
Velká kapitálová síla společnosti TROJEK, a.s. pak má za následek komfortní platební podmínky pro dodavatele mědi, mosazi, bronzi, všech druhů hliníku, zinku, olova, cínu, niklu, elektrošrotu, autobaterií, nerezi i dalších kovů.