V souvislosti se zaměřením společnosti TROJEK, a.s. na výrobní kovové odpady se společnost věnuje také zhodnocení těchto materiálů ve slévárnách. Tyto výběrové materiály jsou skladovány odděleně, jsou uloženy v zastřešených skladech a dodávány s garancí chemického složení metodou „just in time“ ke konečnému odběrateli.

Efektivní nakládání s kovovými odpady nám umožňuje vyšší zhodnocení těchto materiálů a umožňuje také nabídnout spolupráci u všech typů železného odpadu, barevných kovů i legovaných materiálů.

Spolupracujeme se slévárnami ve střední Evropě, zejména pak ze všech okolních států.

Všem obchodním partnerům můžeme nabídnout spolupráci v oblasti těchto materiálů:

  • zlomkové litiny
  • litinové třísky
  • litinové brikety
  • ocelové třísky
  • drobné výseky
  • různé druhy tříděného ocelového odpadu
  • hlubokotažný materiál
  • balíky o rozměru 30×30 cm nebo 40×40 cm