L i k v i d a c e   a u t    –    b e z p l a t n ě  !

Naše společnost se zabývá ekologickou likvidací motorových vozidel všech značek, typů, stáří a kategorií (M1,  N1,…). Specializovaný provoz Autovrakoviště TROJEK a.s. je Vám k dispozici na ul. Nákladní 52 v Ostravě –  Mariánských Horách. . Toto pracoviště je dle § 14 odst. 1) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, oprávněnou osobou  k převzetí a zpracování autovraků, tj. odpadu kat. č. 16 01 04* – autovraky.

Likvidace autovraků je prováděna na specializovaném pracovišti, které je vybaveno nejmodernější technikou zaručující ekologicky šetrné nakládání při všech technologických operacích souvisejících s vlastním zpracováním autovraku. Celé pracoviště je zajištěno izolovanou nepropustnou plochou a odlučovačem lehkých kapalin, díky nimž nemůže dojít k úniku žádné z provozních kapalin vozidla do okolí a tudíž k ohrožení či poškození životního prostředí. Převzetí vozidla je v našich provozovnách pro Vás zcela bezplatné. Přijímáme vozidla v jakémkoliv stavu poškození. Musí však obsahovat veškeré podstatné části vozidla, kovové součástky a díly (karoserie vč. VIN, motor, převodovka, nápravy … ).

Co k likvidaci vozidla potřebujete ?

  • velký technický průkaz motorového vozidla
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
  • plnou moc (pouze pokud nejste majitelem předávaného vozidla)
  • převzetí vozidla a vystavení dokladu o likvidaci

Po převzetí vozidla našim pracovníkem Vám bude vystaven tzv. doklad o ekologické likvidaci, na jehož základě je možno dle zákona č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, provést trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel.

Automobil musí být v kompletním stavu. Pouze v níže uvedených případech považujeme automobil za kompletní i přes chybějící části vozidla:

  • chybějící interiér, pneumatiky včetně ráfku, sedadla, plastové externí prvky, provozní tekutiny.

 

KONTAKT

Autovrakoviště TROJEK
Ostrava
ul. Nákladní č. 52
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Kontaktní osoba: Petr Navrátil
Tel.: +420 731 533 917
E-mail: autovraky@trojek.cz