D e m o l i c e   a   l i k v i d a c e   o b j e k t ů

Samozřejmostí je naše činnost v oblasti likvidace objektů obsahujících kovové části.

Při spolupráci se specializovanou společností zajistíme kompletní servis včetně odvozu odpadů a sutí.

Dokážeme zlikvidovat malé objekty či celé průmyslové areály.